Vyriausybės 2018-11-14 nutarimas Nr. 1133 „Dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“”

Pareiga įdiegti vidinį pranešimų kanalą tenka:

  • valstybių ir savivaldybių institucijoms
  • valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms
  • kitoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, jei jose dirba 50 ar daugiau darbuotojų
  • nereikia, jei galima naudotis aukštesnės institucijos vidiniu kanalu

Įstaigos privalo:

  • įdiegti vidinius pranešimų kanalus (paštu, el. paštu, internetu, telefonu „karštąja linija“ ar pan.)
  • paskirti kompetentingą subjektą administruoti vidiniu kanalu gautą informaciją
  • pranešti apie vidinį kanalą įstaigoms darbuotojams ir kitiems asmenims
  • užtikrinti vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumą
  • informuoti per 5 d. d. apie sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo
  • informuoti apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus ir apskundimo tvarką