Praneškite apie pažeidimus įstaigoje

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas yra skirtas saugiai pranešti apie pažeidimus darbovietėje ar įstaigoje su kuria bendradarbiaujate ar bendradarbiavote

Užtikrinkite informacijos saugą pagal BDAR ir ISO27001

Mūsų siūlomas sprendimas – Legal24 vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – įrengtas ir administruojamas pagal BDAR reikalavimus ir ISO27001 rekomendacijas

Valdykite lengvai esančias ir naujus pažeidimų pranešimus

Mūsų administruojamas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas sudaro galimybę lengvai valdyti gautus pranešimus

Praneškite apie pažeidimus įstaigoje

Įvairūs pažeidimai gali būti vykdomi ir Jūsų organizacijoje.

Mūsų sprendimas yra pirmasis Lietuvoje pranešimų sprendimas, kur darbuotojai ir kiti suinteresuotieji asmenys gali pranešti apie pažeidimą 100% saugiu būdu.

Kai nusprendžiate pasirinkti mūsų sprendimą, jis veikia kaip Jūsų įstaigos vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Darbuotojas ar kitas suinteresuotas asmuo pateikia pranešimą apie pažeidimą, o Jūs jį randate savo incidentų valdymo sistemoje. Pritaikome visus reikiamus dokumentus ir pateikiame standartines frazes, padedančias automatizuoti procesą.

Neteisėta veikla ir piktnaudžiavimas teise gali būti vykdomi ne tik valstybinėje, bet ir bet kurioje privačioje organizacijoje, nepaisant jos dydžio. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, pvz., korupcija ir sukčiavimu, netinkamais profesiniais veiksmais ar aplaidumu. Nesprendžiamos šios problemos kartais gali padaryti didelę žalą ne tik viešajam interesui, bet ir pačiai organizacijai. Organizacijai dirbantys žmonės arba žmonės, kurie su ja turi ryšių vykdydami savo su darbu susijusią veiklą, dažnai pirmieji sužino apie tokius atvejus, todėl turi išskirtinę galimybę informuoti subjektus, kurie gali išspręsti problemą ir suvaldyti organizacijai kylančias rizikas.

 

Pasirinkdami mūsų sprendimą Jūs:

  • užtikrinate įstaigos atitiktį pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir jį lydintį LRV nutarimą,
  • sumažinate finansinių nuostolių riziką savo organizacijoje, apsaugodami ją nuo neteisėtos veikos ir kitų pažeidimų
  • sumažinate riziką reputacijai, nes, įstaigoje yra vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Nesant vidinio kanalo, darbuotojai ir kiti suinteresuotieji asmenys pateikia pranešimą apie pažeidimą kompetetingai institucijai tiesiogiai arba viešai.

 

Pranešk apie pažeidimą įstaigoje

Kad padėtum įstaigai išvengti problemų

Padėk įstaigai išvengti problemų, valdyti jos teisines, komercines ir veiklos bei reputacijos rizikas, o taip pat prisidėk prie pažeidimų prevencijos

Spausk „Pranešti“ ir, užpildydamas formą, sužinok, kaip tai veikia

Gauk daugiau informacijos

Kad užtikrintum atitiktį pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą

Užtikrink korupcijos prevenciją ir kurk savo organizacijoje skaidrumo, sąžiningumo, atvirumo ir atitikties teisės aktams kultūrą

Spausk „Susisiekti“, kad sužinotum, kaip galime padėti Jūsų organizacijai